Yetkin Avukat Kimdir?

İster serbest, ister maaşlı çalışan bir avukat olun, aşağıda belirtilen yirmi iki adet yetkinliğe sahipseniz iş ortamında uçuşa geçmeye hazırsınız demektir.

 

Yetkin Avukat işine değerli katkılar sağlamakla kalmaz, çevresinde oluşturduğu olumlu enerji ve iklimle model alınan lider kişilik haline gelir. Başarılı iş sonuçlarına imza atabilmenizin yolu, gereken yetkinlikleri öğrenmenizden ve işteki davranışlarınızı buna göre uyarlamanızdan geçer. İş yaparken daha hızlı öğrenmeniz, daha çabuk öğrenmeniz ve edinilen tecrübelerden ders çıkarmanız yetkinliklerinizi arttırmanızın yegâne yoludur.

 

Başarılı olmak için size gereken yetkinlikleri aşağıda bulacaksınız. Yetkinlik seviyeleri kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Önemli olan her birinde olması gereken seviyeye sahip olmanızdır. Yetkinlik analizleri hangi seviyede bulunduğunuzu size gösterecektir. Güçlü olan yönlerinizi görüp, gelişime açık yönlerinizi ele almanız başarınızın anahtarı olacaktır.

 

 

Analitik Düşünme: Olayları mantık süzgecinden geçirmek, doğru sonuçlara varmak için işin matematiğini kullanmak.

Başarı İçin Geliştirme: Daha iyi iş çıktıları alabilmek için kullanılan süreçleri sorgulamak ve daha iyisine elde edebilmek için sürekli değişimi desteklemek.

Başarma Arzusu: Ulaşmak istenilen hedefi elde etmek için içten gelen bir tutku ve hırsa sahip olmak.

Bilgi Edinme: Bilgi güçtür sözüne inanan bir düşünce tarzına sahip olmak ve onu elde etmek için araştırmadan ve soru sormadan çekinmemek.

Değişime Hazır Olma: “İnsan insanın yamyamıdır.” Başarı mutlak bir durum olmadığı ve rekabet olduğu için, başarıyı tekrar tekrar elde etmek sürekli değişik yöntemler uygulamayı ve risk almayı gerektirir. Değişim belirsizlik ve konfor alanının dışına çıkma gerektirdiğinden çok sevilmez.

Duygusal Farkındalık: Duygularının hâkimi olmak ve onları yönetebilmek başarı hedefinde bizi kurşungeçirmez hale getirir. Duygularının farkında olmayanlar duygularının estiği yöne sürüklenirler ve başarı yolundan uzaklaşırlar.

Düzeni Yaratma: Sistemler bizi disiplin içerisinde tutan ve hedefe odaklayan yöntemlerdir. Sistem ve düzenin olmadığı yerde kargaşa ve anarşi olur. Düzeni kurmak iş hayatında bir numaralı önceliktir.

Ekip Çalışması ve İşbirliği: İnsanlarla birlikte çalışabilme ve onlarla uyum içerisinde olmak iş hayatının olmazsa olmazı durumundadır.

Ekip Liderliği: Çalışanları değerli kılan, onları güçlendiren ve iş çıktılarını arttıran enerjik, çalışkan, iyi dinleyici olan kişiler ekip liderliğine ulaşabilirler.

Empati: Kendini karşısındakinin yerine koyabilen ve onların bakış açılarına ulaşabilen kişiler duygudaşlık sahibidirler. Bu onlara karşısındakini anlama ve onun ihtiyaçlarına uygun çözümler üretme imkânını verir.

Etki ve Tesir: Yapılması gerekenler konusunda insanları ikna edebilmek ve onlar üzerinde müspet bir tesir bırakabilmek önemli bir yetkinliktir. Bu yetkinliğin geliştirilmesi için duygudaşlık, başarma arzusu, başarı için geliştirme ve kendine güven yetkinlikleri ortaklaşa kullanılmalıdır.

İlişki ve Çevre Oluşturma: İlişki tesis etmek ve çevre yapmak önemli bir yetkinlik olup, dışa dönük ve öz güveni yüksek kişiler tarafından daha kolaylıkla oluşturulabilmektedir.

İnsiyatif: Karşılaşılan sorunların çözümünde salt üstlerin talimatları beklenilmeden prosedürler çerçevesinde karar verebilme ve uygulama yetkinliğidir.

Kavramsal Düşünme: Konuları tüm boyutlarıyla ele almak,konuyu oluşturan faktörler hakkında analizler yapabilmek.

Kendine güvenin kullanılması: Kişilerin kendilerine olan öz güvenleri onları başarıya taşıyacak en önemli yetkinliklerden biridir.

Kendini Doğru Tanıma: Kişi güçlü ve zayıf yönlerini bilir ve buna uygun olarak kendini geliştirme konusunda çaba sarf ederse, rekabet gücünü yüksek tutabilir.

Kişisel Bütünlük: Özü sözü bir olmak ve tutarlı davranışlar sergilemektir. Kişisel bütünlüğü tam olan kişiler astları ve üstleri tarafından güven duyulan biri haline gelir.

Kendini Kontrol Etme: Duygularına hakim olabilmek, öfke ve hiddeti dışarı vurmamak, doğru zamanda doğru yerde, doğru konuda, doğru miktarda tepki göstermek en önemli yetkinliktir.

Müşteri Odaklı Olmak: Müşterinin ihtiyacını anlamak ve ona uygun çözümler sunmayı istemek ve bunu gerçekleştirmek.

Organizasyonel Bağlılık: Çalışılan şirkete olan bağlılık, üstlere gösterilen saygı ve ilgi.

Organizasyonel Duyarlılık: Çalışma ortamında bulunan hiyerarşi ve düzenin farkında olmak. Mevcut sistemi benimsemek ve bu disiplin ile çalışma konusunda uyum göstermek.

Uzmanlığını Geliştirme: Uzmanlık alanında sürekli okumak, öğrenmeye devam etmek, mevcut bilgi birikiminden tatminsizlik duymak.

Yorum Yapın